Προσφορά Εγγραφής
Στοιχηματίστε €10 & Λάβετε €50 σε Κουπόνια Στοιχήματος
Για Νέους Πελάτες
Διαθέσιμη μόνο σε νέους πελάτες 24 ετών και άνω. Ελάχ. κατάθεση απαιτείται. Οι επιστροφές εξαιρούν το ποντάρισμα Κουπονιών Στοιχήματος. Όροι, χρονικά όρια και εξαιρέσεις ισχύουν.
Δείτε τους Σημαντικούς και Πλήρεις Όρους και Προϋποθέσεις
Διαθέσιμη μόνο σε νέους πελάτες 24 ετών και άνω. Ελάχ. κατάθεση απαιτείται. Οι επιστροφές εξαιρούν το ποντάρισμα Κουπονιών Στοιχήματος. Όροι, χρονικά όρια και εξαιρέσεις ισχύουν.
Δείτε τους Σημαντικούς και Πλήρεις Όρους και Προϋποθέσεις
Πως λειτουργεί η προσφορά
Καταθέστε Aνοίξτε έναν λογαριασμό, κάντε μία κατάθεση που πληροί τις προϋποθέσεις για €10 ή περισσότερα και λάβετε την προσφορά για να αποκτήσετε €50 σε Κουπόνια Στοιχήματος.
Αποδεσμεύστε τα Κουπόνια σας Στοιχήματος Τοποθετήστε στοιχήματα που πληρούν τις προϋποθέσεις στην αξία της κατάθεσής σας που πληροί τις προϋποθέσεις (με πλαφόν τα €10) και αφήστε αυτά τα στοιχήματα να διευθετηθούν.
Χρησιμοποιήστε τα Κουπόνια σας Στοιχήματος Τα Κουπόνια Στοιχήματός σας θα είναι σύντομα διαθέσιμα αφού τα στοιχήματά σας που πληρούν τις προϋποθέσεις διευθετηθούν. Μπορείτε έπειτα να τοποθετήσετε στοιχήματα με Κουπόνια Στοιχήματος, απλά επιλέξτε 'Χρησιμοποιήστε Κουπόνια Στοιχήματος' στο δελτίο στοιχήματος.
Εγγραφή
Πως λειτουργεί η προσφορά
Καταθέστε Aνοίξτε έναν λογαριασμό, κάντε μία κατάθεση που πληροί τις προϋποθέσεις για €10 ή περισσότερα και λάβετε την προσφορά για να αποκτήσετε €50 σε Κουπόνια Στοιχήματος.
Αποδεσμεύστε τα Κουπόνια σας Στοιχήματος Τοποθετήστε στοιχήματα που πληρούν τις προϋποθέσεις στην αξία της κατάθεσής σας που πληροί τις προϋποθέσεις (με πλαφόν τα €10) και αφήστε αυτά τα στοιχήματα να διευθετηθούν.
Χρησιμοποιήστε τα Κουπόνια σας Στοιχήματος Τα Κουπόνια Στοιχήματός σας θα είναι σύντομα διαθέσιμα αφού τα στοιχήματά σας που πληρούν τις προϋποθέσεις διευθετηθούν. Μπορείτε έπειτα να τοποθετήσετε στοιχήματα με Κουπόνια Στοιχήματος, απλά επιλέξτε 'Χρησιμοποιήστε Κουπόνια Στοιχήματος' στο δελτίο στοιχήματος.
Εγγραφή

Σημαντικοί Όροι και Προϋποθέσεις

 • Διαθέσιμη μόνο σε νέους πελάτες 24 ετών και άνω.
 • Κάντε μια κατάθεση που πληροί τις προϋποθέσεις για €5 ή περισσότερα και λάβετε την προσφορά εντός 30 ημερών από την εγγραφή του λογαριασμού σας, ώστε να έχετε δικαίωμα για ένα 500% αντίστοιχο ποσό σε Κουπόνια Στοιχήματος, έως και ένα μέγιστο των €50 σε Κουπόνια Στοιχήματος. Αφού γίνει αποδέσμευση τους, τα Κουπόνια σας Στοιχήματος θα διατηρούνται στο υπόλοιπο του λογαριασμού σας και είναι μη αναλήψιμα.
 • Για ν΄αποδεσμεύσετε τα Κουπόνια σας Στοιχήματος ώστε να τα χρησιμοποιήσετε, πρέπει να τοποθετήσετε στοιχήματα που πληρούν τις προϋποθέσεις, αξίας ίσης με την κατάθεσή σας που πληροί τις προϋποθέσεις (με πλαφόν τα €10) και αυτά πρέπει να διευθετηθούν εντός 30 ημερών από την απόκτηση της προσφοράς. Μόνο τοποθετημένα και διευθετημένα στοιχήματα που πληρούν τις προϋποθέσεις μετά την απόκτηση της προσφοράς, θα μετρούν προς αυτή την απαίτηση.
 • Τα στοιχήματα που τοποθετούνται πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια ώστε να μετρούν για την αποδέσμευση των Κουπονιών σας Στοιχήματος:
  1. Πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον μια επιλογή σε αποδόσεις του 1.20 (1/5) ή μεγαλύτερες.
  2. Μόνο το υψηλότερο αθροιστικό ποντάρισμα σε μία επιλογή εντός ενός συνδυασμού αγοράς/γεγονότος (είτε πριν τον αγώνα ή Σε-Εξέλιξη) θα μετράει για την απαίτηση των διευθετημένων στοιχημάτων.
  3. Όπου ένα στοίχημα έχει μερικώς γίνει Cash Out (Κλείσει), μόνο το ενεργό ποντάρισμα που απομένει, θα μετρά.
  4. Όπου ένα στοίχημα έχει επεξεργαστεί χρησιμοποιώντας τη λειτουργία μας Επεξεργασίας Στοιχήματος, μόνο το νέο ποντάρισμα στο νέο στοίχημα θα μετρά.
  5. Πλήρως Cash Out (Κλεισμένα), στοιχήματα σε Στιγμιαία Παιχνίδια, στοιχήματα σε προϊόντα Τυχερών Παιγνίων, άκυρα στοιχήματα ή στοιχήματα Σε-Εξέλιξη που διευθετούνται ως μονάδα δεν θα μετράνε.
 • Τα Κουπόνια σας Στοιχήματος είναι μη αναλήψιμα και τα πονταρίσματά τους δεν περιλαμβάνονται σε οποιεσδήποτε επιστροφές. Οποιεσδήποτε επιστροφές από τοποθετημένα Κουπόνια Στοιχήματος, θα προστίθενται στο Αναλήψιμο Υπόλοιπό σας. Τα Κουπόνια Στοιχήματος δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συγκεκριμένα προϊόντα, λειτουργίες διευθέτησης και τύπους στοιχηματισμού. Δείτε τους πλήρεις Όρους και Προϋποθέσεις για λεπτομέρειες.
 • Τα Κουπόνια σας Στοιχήματος θα αφαιρούνται αν ο λογαριασμός σας είναι αδρανής για 90 συνεχόμενες ημέρες.

Πλήρεις Όροι και Προϋποθέσεις

Αποκτώντας Δικαίωμα

 1. Διαθέσιμη μόνο σε νέους πελάτες 24 ετών και άνω που έκαναν εγγραφή στις ή μετά τις 12:00 Ώρα ΗΒ στις 3 Μαΐου 2023.
 2. Αν θέλετε να διαγραφείτε από τις προσφορές (συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών διευθέτησης) παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο support-eng@customerservices365.com.
 3. Κάντε μια κατάθεση που πληροί τις προϋποθέσεις, για €5 ή περισσότερα, ώστε να έχετε δικαίωμα για ένα 500% αυτού του ποσού σε Κουπόνια Στοιχήματος, έως και €50 σε Κουπόνια Στοιχήματος. Η κατάθεσή σας που πληροί τις προϋποθέσεις είναι η μεγαλύτερη κατάθεσή σας (με πλαφόν τα €10) που έγινε κατά τις 7 ημέρες που έχουν προηγηθεί της απόκτησης της προσφοράς σας.
 4. Πρέπει να λάβετε την προσφορά εντός 30 ημερών από την εγγραφή του λογαριασμού σας.
 5. Το μέγιστο ποσό Κουπονιών Στοιχήματος που μπορεί να αποκτηθεί είναι €50. Για παράδειγμα, μια κατάθεση των €20 που πληροί τις προϋποθέσεις, θα προκρίνεται για €50 σε Κουπόνια Στοιχήματος.

Αποδεσμεύοντας τα Κουπόνια Στοιχήματός σας

 1. Τα Κουπόνια σας Στοιχήματος θα διατηρούνται στο υπόλοιπο του λογαριασμού σας και είναι μη αναλήψιμα. Για ν' αποδεσμεύσετε τα Κουπόνια σας Στοιχήματος, πρέπει να τοποθετήσετε στοιχήματα που πληρούν τις προϋποθέσεις με μια συνολική αξία πονταρίσματος ίση με ή μεγαλύτερη από την αξία της κατάθεσής σας που πληροί τις προϋποθέσεις (με πλαφόν τα €10) και αυτά πρέπει να διευθετηθούν εντός 30 ημερών από την απόκτηση της προσφοράς. Μόνο στοιχήματα που πληρούν τις προϋποθέσεις τα οποία έχουν τοποθετηθεί και διευθετηθεί μετά την απόκτηση της προσφοράς, θα μετρούν προς αυτή την απαίτηση.
 2. Τα Κουπόνια σας Στοιχήματος θα είναι διαθέσιμα συνήθως προς χρήση εντός μιας ώρας από την ικανοποίηση της απαίτησης διευθετημένων στοιχημάτων που πληρούν τις προϋποθέσεις.
 3. Μπορείτε να έχετε περισσότερα από ένα Κουπόνια Στοιχήματος, διαθέσιμα στο λογαριασμό σας οποιαδήποτε στιγμή. Ωστόσο, τα διευθετημένα στοιχήματα που πληρούν τις προϋποθέσεις θα μετρούν μόνο προς την αποδέσμευση μίας εκ των προσφορών. Μπορείτε να διαλέξετε ποια προσφορά είναι ενεργή εντός της ενότητας Προσφορές Μου στο Μενού Λογαριασμού.
 4. Οποιαδήποτε μονά στοιχήματα που τοποθετούνται σε αποδόσεις μικρότερες από 1.20 (1/5) δεν υπολογίζονται για την αποδέσμευση των Κουπονιών σας Στοιχήματος. Σε πολλαπλά στοιχήματα τουλάχιστον μία επιλογή πρέπει να έχει αποδόσεις 1.20 (1/5) ή μεγαλύτερες, για να μετράνε.
 5. Η bet365 δεν επιτρέπει την ‘υποστήριξη και των δύο πλευρών’ μιας αγοράς ή στοιχηματισμού σε πολλαπλές επιλογές εντός ενός συνδυασμού αγοράς/γεγονότος, με στόχο τον άδικο χειρισμό για την αποδέσμευση των Κουπονιών Στοιχήματος. Όπου υπάρχουν περισσότερα από ένα πονταρίσματα τοποθετημένα σε έναν συνδυασμό αγοράς/γεγονότος, μόνο το υψηλότερο αθροιστικό ποντάρισμα σε μία επιλογή (είτε πριν τον αγώνα ή Σε-Εξέλιξη) θα μετράει αναφορικά με την απαίτηση των διευθετημένων στοιχημάτων (αν έχετε τοποθετήσει το ίδιο υψηλότερο αθροιστικό ποντάρισμα σε περισσότερες από μία επιλογές, τότε μόνο μία θα μετράει για την απαίτηση των διευθετημένων στοιχημάτων σας). Οποιαδήποτε στοιχήματα που διευθετούνται σε άλλες επιλογές στον ίδιο συνδυασμό αγοράς/γεγονότος, δεν θα υπολογίζονται για την αποδέσμευση των Κουπονιών σας Στοιχήματος. Για παράδειγμα, αν έχετε ένα €5 στοίχημα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κερδίσει την Τσέλσι και ένα €8 στοίχημα στην Τσέλσι να κερδίσει την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην αγορά Τελικού Αποτελέσματος, μόνο το στοίχημα στην Τσέλσι θα υπολογίζεται για την αποδέσμευση των Κουπονιών σας Στοιχήματος (αν και τα δύο στοιχήματα ήταν για €5, τότε €5 θα υπολογίζονταν για την αποδέσμευση των Κουπονιών σας Στοιχήματος). Αν τοποθετούσατε ένα επιπλέον €4 στοίχημα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κερδίσει την Τσέλσι, αυτό το αθροιστικό €9 στοίχημα θα μετράει για την αποδέσμευση των Κουπονιών σας Στοιχήματος και όχι το €8 στοίχημα στην Τσέλσι. Επιπλέον, αν τοποθετούσατε στοιχήματα στην αγορά 'Νίκη και Each Way' σε τρία άλογα στην ίδια κούρσα, δύο για €5 στοίχημα και ένα διαφορετικό για ένα €8 στοίχημα, μόνο το €8 στοίχημα θα μετράει για την αποδέσμευση των Κουπονιών σας Στοιχήματος. Αυτός ο περιορισμός ισχύει επίσης για συνδυασμούς αγοράς/γεγονότος όπου η ίδια αγορά είναι διαθέσιμη σε πολλαπλές ξεχωριστές περιπτώσεις εντός του ίδιου γεγονότος (είτε πριν τον αγώνα ή Σε-Εξέλιξη), για παράδειγμα Νικητής Τρέχοντος Σετ ή Επόμενο Γκέιμ στο Τένις. Αν έχετε ένα στοίχημα €5 στη Σιμόνα Χάλεπ να κερδίσει το 3ο γκέιμ (Επόμενο Γκέιμ) απέναντι στη Ναόμι Οσάκα και ένα επιπλέον στοίχημα €2 στοίχημα στη Σιμόνα Χάλεπ να κερδίσει το 4ο γκέιμ (Επόμενο Γκέιμ), τότε και τα δύο στοιχήματα θα μετράνε για την αποδέσμευση των Κουπονιών σας Στοιχήματος. Ωστόσο, αν τοποθετούσατε ένα στοίχημα €9 στη Ναόμι Οσάκα να κερδίσει το 5ο γκέιμ (Επόμενο Γκέιμ), μόνο εκείνο το στοίχημα θα μετρούσε για την απαίτηση των διευθετημένων στοιχημάτων, καθώς είναι το υψηλότερο ποντάρισμα σε μία επιλογή σε αυτό τον συνδυασμό αγοράς/γεγονότος και όχι τα €7 που στοιχηματίστηκαν στη Σιμόνα Χάλεπ. Αυτός ο όρος εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τους άλλους περιορισμούς.
 6. Πλήρως Cash Out (Κλεισμένα), στοιχήματα σε Στιγμιαία Παιχνίδια, στοιχήματα σε προϊόντα Τυχερών Παιγνίων, άκυρα στοιχήματα και στοιχήματα Σε-Εξέλιξη που διευθετούνται ως μονάδα δεν θα μετράνε για την αποδέσμευση των Κουπονιών σας Στοιχήματος. Όπου ένα στοίχημα έχει μερικώς γίνει Cash Out (Κλείσει), μόνο το ενεργό ποντάρισμα που απομένει, θα μετρά για την αποδέσμευση των Κουπονιών σας Στοιχήματος. Όπου ένα στοίχημα έχει επεξεργαστεί χρησιμοποιώντας τη λειτουργία μας Επεξεργασίας Στοιχήματος, το αρχικό ποντάρισμα δεν θα μετρά για την αποδέσμευση των Κουπονιών σας Στοιχήματος και μόνο το νέο ποντάρισμα στο νέο στοίχημα θα μετρά.
 7. Αν δεν έχετε διευθετημένα στοιχήματα που πληρούν τις προϋποθέσεις, αξίας ίσης με την κατάθεσή σας που πληροί τις προϋποθέσεις (με πλαφόν τα €10) εντός 30 ημερών από την απόκτηση της προσφοράς, τα Κουπόνια σας Στοιχήματος θα αφαιρούνται και η προσφορά θα κλείνει.

Χρησιμοποιώντας τα Κουπόνια Στοιχήματος

 1. Τα Κουπόνια σας Στοιχήματος είναι μη αναλήψιμα. Οποιεσδήποτε επιστροφές από τοποθετημένα Κουπόνια Στοιχήματος, θα προστίθενται στο Αναλήψιμο Υπόλοιπό σας αλλά τα πονταρίσματα Κουπονιών Στοιχήματος δεν περιλαμβάνονται σε αυτές. Για παράδειγμα, ένα στοίχημα €10 σε αποδόσεις του 3.00 (2/1), θα έδινε μια επιστροφή των €30 (€20 κέρδη συν €10 ποντάρισμα), ενώ ένα ποντάρισμα Κουπονιών Στοιχήματος €10 σε αποδόσεις 3.00 (2/1) θα έδινε μια καθαρή επιστροφή των €20, καθώς τα €10 Κουπονιών Στοιχήματος δεν επιστρέφονται.
 2. Τα πονταρίσματα μπορούν να χρηματοδοτούνται μερικώς από τα Κουπόνια σας Στοιχήματος και μερικώς από το Αναλήψιμο Υπόλοιπό σας. Ωστόσο, το ποντάρισμα των Κουπονιών Στοιχήματος δεν θα περιλαμβάνεται σε οποιεσδήποτε επιστροφές. Για παράδειγμα, ένα στοίχημα €10 σε αποδόσεις του 3.00 (2/1), το οποίο παίχθηκε με €5 Κουπόνια Στοιχήματος και €5 μετρητά, θα έδινε μια καθαρή επιστροφή των €25 (€20 κέρδη συν €5 ποντάρισμα μετρητών), καθώς τα €5 Κουπονιών Στοιχήματος δεν θα επιστρέφονταν. Αν ένα στοίχημα ακυρωθεί και είχε τη δυνατότητα να κερδίσει (για παράδειγμα, σε περίπτωση ισοπαλίας), τα πονταρίσματα Κουπονιών Στοιχήματος δεν θα επιστρέφονται. Αν ένα στοίχημα ακυρωθεί και δεν είχε τη δυνατότητα να κερδίσει (για παράδειγμα, όταν ένα στοίχημα σε Σκόρερ τοποθετείται σε έναν παίκτη, ο οποίος δεν παίρνει μέρος στον αγώνα), τα πονταρίσματα Κουπονιών Στοιχήματος θα επιστρέφονται.
 3. Για τον σκοπό του Cash Out (Κλεισίματος Στοιχήματος), το ποντάρισμα Κουπονιών Στοιχήματος θα έχει ήδη αφαιρεθεί από την εμφανιζόμενη αξία και αυτή θα είναι ισχύουσα επιστροφή αν το στοίχημα γίνει Cash Out (Κλείσει).
 4. Τα Κουπόνια σας Στοιχήματος δεν μπορούν να:
  • χρησιμοποιηθούν ως πονταρίσματα σε Tote (συμπεριλαμβανομένου άλλου στοιχηματισμού με pool) και Colossus στοιχήματα

  • χρησιμοποιηθούν ως πονταρίσματα σε Στάνταρ, Υποθετικά Στοιχήματα, Αντίστροφα Υποθετικά Στοιχήματα ή Teasers

 5. Τα Κουπόνια σας Στοιχήματος θα αφαιρούνται αν ο λογαριασμός σας είναι αδρανής για 90 συνεχόμενες ημέρες. Κάνοντας μια κατάθεση, τοποθετώντας ένα στοίχημα στα Σπορ ή συμμετέχοντας σε οποιοδήποτε προϊόν Καζίνο, Παιχνιδιών ή Πόκερ, θεωρείται ως υπάρχουσα δραστηριότητα σε έναν λογαριασμό.
 6. Τα Κουπόνια Στοιχήματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ένα στοίχημα που πληροί τις προϋποθέσεις για την ακόλουθη λειτουργία διευθέτησης:
  • Λευκή Ισοπαλία - Διευθέτηση

 7. Στοιχήματα που τοποθετούνται χρησιμοποιώντας Κουπόνια Στοιχήματος δεν θα πληρούν τις προϋποθέσεις για τις ακόλουθες λειτουργίες διευθέτησης:
  • Ενίσχυση Παρολί Ποδοσφαίρου
  • Ενίσχυση Παρολί Τένις
  • Ενίσχυση Παρολί σε Πολλαπλά Σπορ

Γενικά

 1. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις είναι προς ανάγνωση, σε συνδυασμό με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις μας.

 2. Αυτή η προσφορά κλείνει για τους νέους πελάτες στις 11:59 Ώρα ΗΒ στις 25 Ιανουαρίου 2024 και μπορεί μόνο να ληφθεί από πελάτες που εγγράφονται πριν από αυτή τη χρονική στιγμή (πρέπει να ληφθεί εντός 30 ημερών από την εγγραφή).
 3. Αυτή η προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο σε πελάτες που κατοικούν στην Ολλανδία.
 4. Αν παραβιαστεί οποιοσδήποτε όρος της προσφοράς ή της λειτουργίας διευθέτησης ή υπάρχουν αποδείξεις ότι μια σειρά από στοιχήματα που τοποθετούνται από έναν πελάτη ή από μία ομάδα πελατών, δίνουν εγγυημένο κέρδος λόγω ενισχυμένων πληρωμών, Δωρεάν Στοιχημάτων, Κουπονιών Στοιχήματος ή άλλης προσφοράς, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, είτε ατομικά, είτε ως μέρος μιας ομάδας, η bet365 μπορεί να αποσύρει την ενισχυμένη πληρωμή, το Δωρεάν Στοίχημα, την πληρωμή επιστροφής ή το ποντάρισμα Κουπονιών Στοιχήματος τέτοιων προσφορών και/ή να ακυρώσει οποιοδήποτε στοίχημα που χρηματοδοτήθηκε μέσω του Δωρεάν Στοιχήματος ή των Κουπονιών Στοιχήματος. Επιπλέον, σε περίπτωση που υπάρχουν αποδείξεις τέτοιου είδους δραστηριότητας, η bet365 μπορεί να επιβάλλει μία χρέωση διοικητικού περιεχομένου στον πελάτη, μέχρι και ίση με την αξία των Κουπονιών Στοιχήματος, του Δωρεάν Στοιχήματος, της επιστροφής ή της ενισχυμένης πληρωμής, για να καλύψει σχετικά διοικητικά έξοδα που προκύπτουν από την αναγνώριση και τη λήψη μέτρων κατά της δραστηριότητας αυτής.
 5. Η bet365 μπορεί να ζητήσει πίσω οποιοδήποτε ποσό μπόνους, Δωρεάν Στοιχήματα, Κουπόνια Στοιχήματος, ποσό επιστροφής ή ενισχυμένες πληρωμές που έχουν αποδοθεί εσφαλμένα.
 6. Όλες οι προσφορές πελατών περιορίζονται σε μία ανά άτομο. Εάν η bet365 έχει βάσιμους λόγους να υποψιάζεται ότι το μπόνους ή η προσφορά διεκδικείται από ή προς όφελος του ίδιου προσώπου περισσότερες από μία φορές ή από μία ομάδα ανθρώπων, τότε μπορεί να αποσύρει τη διαθεσιμότητα οποιασδήποτε προσφοράς ή όλων των προσφορών στον συγκεκριμένο πελάτη ή ομάδα πελατών και/ή να ακυρώσει οποιοδήποτε στοίχημα χρηματοδοτείται από το μπόνους ή την προσφορά και να αφαιρέσει τυχόν κέρδη από ένα τέτοιο στοίχημα.
 7. Η bet365 μπορεί ανά πάσα στιγμή να προβεί σε μικρές τροποποιήσεις σε μία προσφορά ή λειτουργία διευθέτησης για να διορθώσει τυπογραφικά λάθη ή να βελτιώσει τη σαφήνεια ή την εμπειρία του πελάτη και μπορεί να ακυρώσει μία προσφορά ή λειτουργία διευθέτησης για νομικούς ή ρυθμιστικούς λόγους.
 8. Οι υπάλληλοι, εργαζόμενοι και διευθυντές της bet365, οι διαφημιστικές ή άλλες εταιρείες, οι αδειούχοι και αδειοδότες, οι πάροχοι υπηρεσιών και άλλες συνεργαζόμενες εταιρείες δεν θα δικαιούνται την προσφορά ή λειτουργία διευθέτησης. Οι ίδιοι όροι θα ισχύουν για τις οικογένειες αυτών των προσώπων.